Mănăstirea Ciolanu – Buzău

În judeţul Buzău, imediat ce treci de Pârscovul lui Vasile Voiculescu, unde se şi află muzeul casă memorială, ajungi în localitatea Măgura de unde, urmând un drum ce urcă, ajungi la Mănăstirea Ciolanu. Este un aşezământ monahal de călugări ce are în imediata vecinătate Tabăra de Sculptură de la Măgura, desfăşurată chiar pe pământurile bisericii.

Drumul de acces trece exact pe lângă sculpturile în piatră răsfirate din loc în loc pe verdeaţa de smarald. Mănăstirea este aşezată într-un decor splendid, având o frumoasă perspectivă asupra peisajului natural. În faţă este o parcare pentru autoturismele şi autocarele vizitatorilor, iar poarta de acces este impunatoare, sculptată în lemn masiv, după modelul porţilor maramureşene.

Aleea te conduce pe sub turla clopotniţei şi apoi ajungi în interiorul ansamblului mănăstiresc împrejmuit în formă de curte dreptunghilară de chiliile călugărilor. Imediat după intrare este o fântână acoperită, ce are cupola pictată. Aici se află două biserici: cea nouă cu hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel (1828) şi cea veche cu hramul Sfântul Gheorghe (sec. XVI). Trebuie menţionat că în biserica nouă pot fi admirate icoane pictate de Gheorghe Tattarescu, personalitate a culturii române, participant şi la revoluţia din 1848.

Între cele două biserici se află un tei maiestuos, cu o coroană rotundă şi bogată, de la umbra căruia poţi privi o splendidă panoramă. Frumos loc de relaxare şi reculegere. În interiorul bisericii noi se află şi mai multe moaşte ale sfinţilor Parascheva, Neofit, Gheorghe, Mercurie, Pantelimon, Trifon, Eftimie, Ignatie, Acachie, ocrotitori ai aşezămantului şi motiv de pelerinaj pentru mulţi creştini ortodocşi.

Dacă ajungeţi în Buzău, nu rataţi Mănăstirea Ciolanu, în apropiere se află şi Schitul Cetăţuia, iar apoi străduiţi-vă să ajungeţi şi la Vulcanii noroioşi.