Care sunt rugăciunile pe care trebuie să le spui zilnic

Care sunt rugăciunile pe care trebuie să le spui zilnic?

Rugăciunea este o modalitate importantă prin care ne conectăm cu Dumnezeu. Este o formă de comunicare prin care ne exprimăm recunoștința, cerem îndrumare și ne rugăm pentru iertare. Deși nu există o regulă strictă cu privire la rugăciunile pe care trebuie să le spunem zilnic, există o serie de rugăciuni tradiționale care pot fi un bun punct de plecare.

Rugăciunea Tatăl nostru:

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, Sfințească-Se numele Tău, Vie Împărăția Ta, Facă-se voia Ta, Precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, Și ne iartă nouă greșelile noastre, Precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, Ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este Împărăția, și slava, și cinstea, În vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea către Maica Domnului:

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, Miluiește pe noi, păcătoșii, Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea către Îngerul Păzitor:

Îngere păzitor, sfântule al meu, Rouă de cer și lumină de Dumnezeu, Păzește-mă pe mine, păcătosul, În toate zilele vieții mele, Și la sfârșitul ei, ajută-mi sufletul meu, Să treacă prin vămi nevătămate, Spre moștenirea veșnică, Spre Împărăția cerurilor, Unde Tu te bucuri de slava Preasfântă Treime, Cu toți sfinții și îngerii. Amin.

Rugăciunea de mulțumire:

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ne-ai dăruit nouă această zi și ne-ai adus până la ceasul acesta, primește de la noi această rugăciune de mulțumire, ca pentru toate binefacerile Tale, cele văzute și cele nevăzute, cunoscute și necunoscute, trupești și sufletești, care le-ai revărsat asupra noastră sau asupra altora din cei din neamul nostru, din pruncie până în prezent. Și dă-ne nouă, Doamne, Dumnezeul nostru, vrednicie să-Ți slujim cu sfântă frică și cu dragoste, și să facem voia Ta în tot sufletul nostru și cu toată tăria noastră. Și ne luminează mintea noastră cu lumina cunoștinței Tale, ca să Te cunoaștem pe Tine, Dumnezeul nostru, în adevăr, și să ne închinăm Ție cu frică și cu dragoste. Și întărește-ne în sfânta Ta Biserică, și ne unește pe toți cu Trupul și Sângele Tău celui viu și făcător de viață, Hristos, Dumnezeul nostru. Și ne dă nouă, Doamne, Dumnezeul nostru, sfârșit bun creștin, pașnic și fără de prihană, viață plină de bunătăți, și odihnă veșnică în Împărăția Ta cerească. Amin.

Pe lângă aceste rugăciuni tradiționale, este important să ne rugăm și din inimă, cu propriile noastre cuvinte. Putem să ne rugăm pentru noi înșine, pentru cei dragi, pentru cei bolnavi sau în necaz, pentru pacea lumii, sau pentru orice altceva ne preocupă.

Rugăciunea este o experiență personală și nu există o modalitate corectă sau greșită de a te ruga. Cel mai important este să fim sinceri cu noi înșine și cu Dumnezeu, și să ne deschidem inimile către El.