Ce trebuie sa contina o factura fiscala in 2021? 18 puncte importante

Ce trebuie sa contina o factura fiscala in 2021? 18 puncte importante

Cum trebuie sa arate continutul facturii fiscale in 2021?

Datele ce emusai sa apară in factura fiscala sunt: serie, număr, data, datele de identificare fisc ala ale furnizorului si ale clientului, fila produselor sau serviciilor, prețul unitar, cantitatea fiecăruia, cota-parte de TVA, totalul parțialnic (minus TVA) si totalul colectiv (cu TVA inclus).

Conform Art. 319 din Noul Cod Fiscal informațiile ce emusai sa le conțină in mod neapărat o factura fiscala sunt:

 

Lista numerotata.

Numărul de orânduiala, in fundație uneia sau a mai multor serii factură identificându-se in mod solitar;

Data emiterii facturii;

Data la ce s-au livrat bunurile sau, serviciile sau data încasării unui acont, atunci când aceast termen este anterior datei emiterii facturii;

Denumirea, numele, adresa si codul de consemnare in scopuri de TVA sau după caz codul de stare fiscala ale persoanei impozabile ce a livrat bunurile sau a prestat serviciile stipulate;

Denumirea, numele furnizorului, prestatorului ce nu este stabilit in România dar are reprezentat fiscal desemnat si pentru asta se trece denumirea, numele, adresa si codul de înscriere in scopuri de TVA ale reprezentantului fiscal, conf. legi in vigoare.

Denumirea, numele, adresa beneficiarului bunurilor, serviciilor si codul de înscriere in scopuri de TVA sau codul de necunoaștere fiscala al beneficiarului, daca asta este o persoana impozabila ori juridica neimpozabila;

Denumirea si cantitatea bunurilor livrate/serviciilor prestate, însuma cu particularitățile prevazute la art. 266 alin. (3) in definirea bunurilor, pentru mijloace de transport noi ale livrărilor intracomunitare;

Fundație de impozare a bunurilor si serviciilor, avansurile facturate (dupa caz), pentru oricare cota, scutire sau operațiune netaxabila, prețul unitar, numai taxa, precum si reduceri de cost, pentru cazul in oricare nu sunt incluse in prețul unitar, cum sunt rabaturile, remizele, risturnele etc.

Indicarea cotei de tarif aplicata si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in rang de cotele taxei;

Specificația “autofactura” apoi când factura este emisa de beneficiar in numele si contul furnizorului;

Se va executa trimitere la dispozițiile art.319 din Noul Cod Fiscal

Se menționează “taxare inversa” apoi când clientul este figura obligata la plata TVA;

Se menționează “regimul marjei-agenții de turism”, pentru regimul aparte al agențiilor de turism;

Se menționează “regimul marjei-bunuri second-hand”, “regimul marjei-opere de arta” sau “regimul marjei-obiecte de colecție si antichități” pentru regimurile speciale ale bunurilor second-hand, opere de arta sau obiecte de colecție si antichități;

Se menționează “TVA la primire” atunci când exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrari de bunuri sau prestarii de servicii;

Se executa referinta la alte facturi sau documente emise anterior, apoi cand se emit mai multe (facturi fiscale – descarca aici) sau documente pentru aceeasi operatiune.

Factura fiscala emisa in structura simplificata prevazuta la alin. (12) si (13) emusai sa conțină minimum următoarele informații valide si corecte :

 

Data emiterii;

Identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;

Totalul taxei colectate sau informațiile pentru calcularea acesteia;

Specificația in lămurit la factura inițiala si către detalii ce se schimba, in cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factura in conformitate cu prevederile

 

Afla mai multe pe model-facturi.online

Articole Recomandate